Concentratie complexe ziekenhuiszorg groeit fors

22 oktober 2012 – Ziekenhuizen hebben een flink aantal behandelingen moeten afstoten door de invoering van nieuwe kwaliteits- en volumenormen. Voor sommige ziekten is het aantal behandellocaties zelfs gehalveerd. Dit blijkt uit een inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Operaties vanwege kanker aan de weke delen worden nu bijvoorbeeld nog in 28 van de 92 ziekenhuizen aangeboden. Vorig jaar waren dit er nog 61. 

 

Kwaliteitsnormen

Eind 2011 hebben de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten minimum kwaliteitsnormen vastgesteld. Hierin is onder meer vastgelegd hoe vaak een ziekenhuis een bepaalde ingreep moet verrichten om voldoende kwaliteit te kunnen bieden. Zorgverzekeraars Nederland heeft geïnventariseerd in hoeverre deze normen worden toegepast.
 

Voor de volgende oncologische indicaties zijn de ingrepen in kaart gebracht:

  • Borstkanker
  • Darmkanker
  • Longkanker
  • Slokdarmkanker
  • Alvleesklier kanker
  • Leverkanker
  • (Bij)schildklier kanker
  • Weke delen kanker
     

Normen wetenschappelijke verenigingen

Hiervoor zijn onder meer de normen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) gebruikt.

De ZN-inventarisatie laat een flinke concentratie zien van de behandeling van tien ziektebeelden. Het gaat hierbij om aandoeningen van de schildklier en bijnier, obesitas, vernauwde bloedvaten, vernauwde halsslagader, weke delen kanker, radiotherapie, dotteren (PCI), implanteerbare defibrillatoren (ICD) en hartklepinterventie (THI).  

 

Naar een ander ziekenhuis

Op www.minimumkwaliteitsnormen.nl staat een overzicht van ziekenhuizen die voor specifieke hoog-complexe ingrepen aan de gestelde minimum kwaliteitsnormen voldoen. Het gaat alleen om deze specifieke ingrepen waarvoor de normen gelden en niet om de totale zorg van de betreffende diagnose.

Patiënten, in de ziekenhuizen die deze ingrepen niet (meer) verrichten, worden hiervoor doorverwezen naar de ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt. Het voor- en na-traject kan wel in de verwijzende ziekenhuizen plaatsvinden. 

 

Informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee