College voor Zorgverzekeringen wordt Nederlands Zorginstituut

7 maart 2012 – Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is vanaf 2013 een andere organisatie met een nieuwe naam: het Nederlands Zorginstituut (NZi). Het Nederlands Zorginstituut werkt, naast de taken die het CVZ nu uitvoert, aan twee nieuwe taken: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg (3) én het vernieuwen van zorgberoepen en zorgopleidingen (4) . De taken en verantwoordelijkheden voor kwaliteit van zorg zijn hiermee bij elkaar gebracht in één organisatie. De secties en taken van het Neederlands Zorginstituut zijn hiermee als volgt:

 1. Sectie Uitvoering Verzekeringen
  Taak: uitvoeren van regelingen voor specifieke groepen verzekerden
   
 2. Sectie Pakketbeheer
  Taak: adviseren over de inhoud van de wettelijke verzekerde zorg
   
 3. Sectie Kwaliteit
  Taak: stimuleren van permanente verbetering van kwaliteit van zorg.
   
 4. Sectie Zorgberoepen en zorgopleidingen
  Taak: bevorderen van vernieuwing en verbetering van zorgberoepen en zorgopleidingen

Sectie Kwaliteit

De sectie Kwaliteit van het NZi verbeteren de kwaliteit van de zorg permanent. Het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van ‘professionele standaarden’ en richtlijnen is hierbij  belangrijk. Deze zijn voor artsen en andere beroepsgroepen leidraad bij hun handelen. De sectie Kwaliteit is de plaats waar zorgpartijen uit de care en cure hun kennis, ervaring en innovaties uitwisselen. Bijvoorbeeld in interactieve, digitale ontwikkelgemeenschappen, waarin zij hun inbreng leveren. Het Kwaliteitinstituut ondersteunt zorgpartijen ook bij de implementatie van standaarden. Hierdoor kunnen cliënten overal dezelfde goede zorg verwachten. Met de ervaring en inzichten die alle zorgpartijen vervolgens opdoen en uitwisselen, wordt de standaard op gezette tijden geactualiseerd. Daarnaast worden onderscheidende indicatoren ontwikkeld die de kwaliteit van het zorgaanbod inzichtelijk maken en daarmee patiënten helpen bij hun keuzes in de zorg.

Sectie Zorgberoepen en zorgopleidingen

De sectie Zorgberoepen en -opleidingen adviseert toekomstgericht en sectoroverstijgend over de vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg. Dit kan betrekking hebben op de verdeling van bevoegdheden tussen bestaande en nieuwe professionals in de zorg en de consequenties daarvan voor de relevante opleidingen. De activiteiten van de sector maken deel uit van de kerntaak van het NZI: de bevordering van kwaliteit, transparantie en doelmatigheid van de zorg op de lange termijn. De sectie rapporteert, signaleert, onderzoekt, adviseert en legt verbindingen tussen de betrokken partijen.

Bron: cvz.nl, bezocht op 7 maart 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee