19 februari 2015

Met ingang van maart 2015 zet het Erasmus MC communicatief vaardige vrijwilligers in om kankerpatiënten te ondersteunen in hun gesprekken met artsen. Deze zogenaamde co-patiënt luistert mee zonder overmand te raken door emotie en behartigt de belangen van de patiënt. Aan de introductie van de co-patiënt ging een testperiode in vijf ziekenhuizen vooraf. 

Communicatieve vrijwilligers

Co-patiënten zijn onafhankelijke, externe, communicatievaardige vrijwilligers die door de stichting ZoBeter worden opgeleid en begeleid. Zij beleven in de eerste maanden de slecht nieuws-gesprekken in de ziekenhuizen met de patiënten mee. Doordat zij niet van slag raken en niet onder druk staan, kunnen zij patiënten helpen de eigen regie te nemen, goed te communiceren en alert te zijn op wat er gebeurt. Dit draagt bij aan verbetering van de zorg. 

Taken coaches

Co-patiënten helpen ernstig zieke patiënten bij:

  • Goed voorbereiden van consulten met artsen
  • Artsen van goede informatie voorzien
  • Goed begrijpen van informatie en adviezen van artsen 
  • Goede afwegingen maken en overwogen beslissingen te nemen
  • Ervaringen terugkoppelen naar zorgverleners voor betere zorg (bron ZoBeter)

Bijdrage betere kwaliteit zorg

Verbetering van de communicatie tussen zorgverlener en patiënt vergroot de kwaliteit van de zorg, voorkomt onnodige zorg en helpt de patiënt bij het zelf regie nemen, aldus ZoBeter.  In 2011 is een proef met 55 co-patiënten uitgezet in vijf Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam. En hoewel zorgverleners eerst afwachtend reageerden, zien ook zij in dat iedereen er baat bij heeft wanneer informatie en adviezen worden begrepen.

Maag-Darm-Leverziekten en Borstkanker

De ervaringen hebben bijgedragen aan verbeteringen in de zorg. En de stap om in het Erasmus MC vanaf maart 2015 te starten met de inzet van deze coaches op de afdelingen Maag-Darm-Leverziekten en Borstkanker. 

Meer informatie