Door de cijfers rondom zeldzame kanker op een rijtje te zetten, zet het rapport ‘Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker’ de problematiek rondom zeldzame kankers op de kaart, aldus IKNL. In het rapport is voor een aantal kankersoorten gedetailleerde informatie opgenomen. Op verzoek van vele professionals en patiëntenverenigingen zijn de cijfers en figuren voor meer zeldzame kankersoorten nu beschikbaar.

Begin 2018 heeft IKNL in samenwerking met zorgprofessionals en de patiëntenorganisaties Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de omvang van en knelpunten rondom zeldzame solide tumoren bij volwassenen in Nederland uiteengezet in het rapport ‘Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker’.

Overleving zeldzame kanker amper toegenomen

In 2016 werd in Nederland bij ruim 100.000 mensen de diagnose kanker vastgesteld, van wie ongeveer 20.000 mensen werden geconfronteerd met een zeldzame kankersoort. De overleving is bij zeldzame tumoren de afgelopen 15 jaar amper toegenomen.

Zeldzaam

Voor het bepalen of een kanker zeldzaam is geldt de RARECARE-definitie van minder dan zes nieuwe gevallen per 100.000 personen per jaar. Voor de Nederlandse bevolking geldt dat een kankersoort zeldzaam is wanneer het minder dan 1.021 nieuwe diagnoses per jaar betreft.

Klik hier voor link naar rapport met overzicht diverse cijfers.

Meer informatie