Ter gelegenheid van maart – de internationale darmkankermaand heeft IKNL een folder gepubliceerd met cijfers over darmkanker en de zorg voor darmkankerpatiënten over de periode 1989 tot en met 2017.

Invoering bevolkingsonderzoek

Jaarlijks krijgen meer dan 14.000 Nederlanders de diagnose darmkanker.

In 2014 is het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker geïntroduceerd. In de jaren erna steeg het aantal nieuwe diagnoses, gevolgd door een daling die zich lijkt te stabiliseren. Darmkanker treft vooral oudere patiënten. 33% van alle patiënten met darmkanker is 75 jaar of ouder.

Herkennen symptomen darmkanker

De overleving van darmkanker wordt sterk bepaald door het stadium bij diagnose. Van de patiënten met stadium I dikkedarmkanker is 95% na 5 jaar nog in leven, terwijl patiënten met stadium IV dikkedarmkanker een 5-jaarsoverleving hebben van 11%. Dit is aanleiding voor bijvoorbeeld de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) om veel aandacht te besteden aan alarmsignalen en risicofactoren van darmkanker.

Meer informatie