IKNL presenteert ieder jaar in november cijfers over patiënten met prostaatkanker. In 2018 kregen ruim 12.000 mannen de diagnose prostaatkanker. Daarmee is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen.

Bij de meeste mannen (ongeveer 60%) is de ziekte beperkt tot de prostaat. Ook lokaal uitgebreide (21%) en uitgezaaide kanker (16%) komen voor. De diagnose prostaatkanker wordt meestal gesteld bij mannen tussen de 60 en 80 jaar.

Incidentie

Sinds begin jaren 90 is het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker fors gestegen van ruim 4.000 tot ruim 12.000. De leeftijdsopbouw en toegenomen levensverwachting dragen hieraan in belangrijke mate bij. Daarnaast is deze stijging waarschijnlijk het gevolg van toegenomen aandacht voor prostaatkanker, verbeterde kwaliteit van diagnostisch onderzoek en PSA-screening.

Behandeling

Het stadium en risicoprofiel van de prostaatkanker zijn van invloed op de behandelmogelijkheden. Daarnaast spelen ook de conditie van de patiënt, andere aandoeningen en de voorkeur van de patiënt een belangrijk rol bij de behandelkeuze.

Patiënten met lokaal beperkte prostaatkanker worden meestal chirurgisch of met bestraling behandeld. Ook actief volgen is een mogelijkheid (zeker bij laagrisico prostaatkanker). De behandeling wordt dan pas gestart als er aanwijzingen zijn dat de tumor groeit.

Bijna de helft van de patiënten met lokaal uitgebreide prostaatkanker (T3-T4) wordt behandeld met een combinatie van bestraling (of chirurgische behandeling) en hormoontherapie.

Combinatie hormoon- en chemotherapie

Bij uitgezaaide prostaatkanker is de behandeling bijna altijd hormoontherapie of een combinatie van hormoon- en chemotherapie. De behandeling is gericht op het remmen van ziekteprogressie en het voorkomen of verminderen van klachten.

Overleving

Sinds 1989 is de overleving van patiënten met prostaatkanker toegenomen. Deels door betere behandeling. Maar ook vroege detectie en PSA-screening speelt een belangrijke rol.

Meer informatie