Hematologische kankersoorten staan met circa 9.700 nieuwe patiënten per jaar op nummer 5 van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland bij mannen en vrouwen. Deze kankersoorten worden grofweg onderverdeeld in lymfeklierkanker en leukemie.

Groei verwacht

Het totaal aantal diagnoses is in een periode van ruim 25 jaar meer dan verdubbeld van circa 4.200 in 1989 naar 9.700 in 2016. Hematologische kankersoorten komen veel voor bij ouderen. Bijna de helft van alle patiënten is 70 jaar of ouder als zij de diagnose krijgen. Het aantal patiënten met hematologische kankersoorten zal door de vergrijzing de komende jaren aanzienlijk toenemen.

Meest voorkomende hematologische kanker

De drie meest voorkomende hematologische kankersoorten zijn:

  • Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL);
  • Multipel myeloom (MM);
  • Folliculair lymfoom (FL).

Met uitzondering van het diffuus grootcellig B-cellymfoom en het multipel myeloom zijn alle vormen van hematologische kankersoorten zeldzaam volgens de internationale RARECARE-definitie.

Stijging 5-jaarsoverleving

De relatieve 5-jaarsoverleving voor patiënten met deze drie hematologische kankersoorten is significant gestegen. Dit komt vooral door de introductie van effectievere therapieën en betere inzet van therapie op geleide van het risicoprofiel, onder meer op basis van comorbiditeit en leeftijd.

Meer informatie