De toegang tot behandelingen voor zeldzame kankerindicatie staat onder druk. Omdat deze behandelingen lastig zijn te beoordelen op klinische meerwaarde – door de kleine patiëntaantallen – is de instroom in het verzekerde pakket moeizaam. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen reageert dan ook verheugd dat de commissie BOM (Beoordeling Oncologische Middelen) het initiatief heeft genomen om nieuwe beoordelingscriteria voor te stellen voor oncologische behandelingen.

Commissie BOM

De commissie Beoordeling Oncologische Middelen (cieBOM) kan behandelingen alleen beoordelen op basis van gerandomiseerde studies (met controlegroep). Om snellere toegang tot innovatieve middelen mogelijk te maken heeft de commissie BOM het initiatief genomen om nieuwe criteria voor te stellen voor behandelingen die op basis van studies zonder controlegroep een (voorwaardelijke) marktvergunning hebben gekregen. Deze middelen vallen op dit moment namelijk tussen wal en schip. Met de nieuwe criteria kunnen deze behandelingen toch beoordeeld worden en sneller het verzekerde pakket instromen.

Binnenkort zal de cieBOM met de NVMO- en NVALT-leden in gesprek gaan over de criteria.

Meer informatie