Minister Edith Schippers (VWS) heeft Chiel Bos aangesteld als kwartiermaker van het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen. Dit platform gaat ziekenhuizen en zorgverzekeraars ondersteunen in hun onderhandelingen met farmaceuten over de prijzen van kostbare geneesmiddelen. Ook medisch specialisten, apothekers en patiënten worden hierbij betrokken.

Sneller toegang tot nieuwe behandelingen

De kern van het VWS-beleid is dat patiënten sneller toegang moeten krijgen tot nieuwe, baanbrekende geneesmiddelen, maar wel tegen aanvaardbare prijzen.

Sleutelrol Platform Inkoopkracht

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kopen nu vaak afzonderlijk of in kleine samenwerkingsverbanden geneesmiddelen in. Ook is er geen centrale plaats waar kennis en kunde hierover wordt gedeeld. Om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van kostbare geneesmiddelen te waarborgen, moet de inkooppositie van ziekenhuizen en zorgverzekeraars versterkt worden. Daarvoor is meer samenwerking en informatie-uitwisseling noodzakelijk. Het Platform Inkoopkracht krijgt daarin een sleutelrol. Bijvoorbeeld door:

  • Gezamenlijke inkoop tot stand te brengen
  • Bijeenkomsten te organiseren voor inkopers van kostbare geneesmiddelen
  • Opzetten van een website met informatie over best practices en nieuwe geneesmiddelen

Het platform is een van de uitwerkingen van de geneesmiddelenvisie van Schippers.

Chiel Bos was eerder onder andere directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, voorzitter van het College Perinatale Zorg en voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Verspilling Genees- en Hulpmiddelen.

Meer informatie