Op 2 juni 2018 wordt de nationale Huidkankerdag gehouden. Huidkanker is in ons land een van de meest voorkomende huidziekten. Op deze Huidkankerdag wil de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) meer bewustzijn creëren voor de risico’s van huidkanker. Mensen kunnen op deze dag  op verschillende plekken in het land hun huid door een dermatoloog laten checken.

Risico op huidkanker

Veel Nederlanders hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een vorm van huidkanker. Tot de risicogroepen horen onder meer mensen met een licht huidtype, mensen die medicatie gebruiken die het immuunsysteem remmen en mensen die voor hun hobby of werk veel in de zon komen.

Top 3 kanker

Huidkanker behoort tot de top 3 van de meest voorkomende vormen van kanker. De verwachting is dat 1 op de 5 Nederlanders een vorm van huidkanker in hun leven krijgt. Eén van de oorzaken is de vergrijzing. Een andere oorzaak is de toename van het aantal vakanties naar de zon en het gebruik van zonnebanken. Er is wetenschappelijk bewijs over de relatie tussen blootstelling aan zonlicht (UV-B-straling) en de risico’s op huidkanker.

Het aantal nieuwe gevallen van melanoom is sinds 1990 gestegen van1.554 naar meer dan 5.887 gevallen in 2015, bron IKNL.

Meer preventie

Stichting Melanoom vindt het zorgwekkend dat in het huidige preventiebeleid onvoldoende aandacht is in Nederland om de huidkankerincidentie naar beneden te halen door meer voorlichting te geven over de risico’s van zon en zonnebanken. Zij verzoeken de staatssecretaris om zonpreventie – waar ook zonnebankgebruik onder valt – expliciet onderdeel te maken van het
beleid van het Ministerie van Volksgezondheid. Alleen op deze manier kunnen  maatregelen worden genomen die op termijn het aantal huidkankerpatiënten en de toenemende zorgkosten die hiermee gepaard gaan, naar beneden brengen.

Doel Huidkankerdag

Op 2 juni 2018 organiseert de NVDV met andere partijen, zoals de NVH, Huidpatiënten Nederland, Stichting Melanoom en KWF Kankerbestrijding de Huidkankerdag om mensen bewust te maken van de gevaren van teveel zonnen. Ook wordt het belang van het regelmatig checken van je huid besproken. Veel dermatologische klinieken openen tijdens de Huidkankerdag hun deuren om voorlichting te geven en de huid van mensen te checken.

Meer informatie