7 januari 2015 

Tot voor kort stelde het Cancer Drugs Fund (CDF) in Engeland weinig aanvullende eisen aan de verstrekking van oncolytica die door NICE waren afgekeurd. Voortaan zal de effectiviteit van een kankergeneesmiddel in verhouding moeten staan tot het budget van het CDF. Zowel bestaande als nieuwe geneesmiddelen zullen door het CDF worden beoordeeld op kosteneffectiviteit. Als deze tekort schiet volgens het CDF worden de geneesmiddelen niet toegelaten, of in geval van oudere middelen, verwijderd uit het CDF.

NICE beoordeelt geneesmiddelen

Op verzoek van de National Health Service (NHS) beoordeelt het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Engeland de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van een (nieuw) geneesmiddel. Een geneesmiddel dat door het NICE als niet kosteneffectief wordt beoordeeld, wordt niet vergoed. De gehanteerdedrempelwaarde is £ 20.000-30.000 per quality-adjusted life year (QALY). In dit bedrag zitten de kosten voor het geneesmiddel, maar ook de kosten voor de overige onderdelen van de behandeling die met het geneesmiddel gepaard gaan.
(Bron: Rapport KWF Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen Nu en in de toekomst)

Cancer Drugs Fund biedt extra ruimte

Voor de oncolytica die niet kosteneffectief zijn en daarom werden afgewezen door de NHS, is in april 2011 in Engeland een vangnet gecreëerd: het Cancer Drug Fund (CDF). Sinds de oprichting van dit fonds hebben 34.000 patiënten in Engeland oncolytica kunnen gebruiken die ze anders niet hadden gekregen. Dankzij het CDF kregen oncologen de mogelijkheid om te behandelen met 35 nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen. De looptijd van het CDF zou drie jaar zijn, maar dit is onlangs verlengd tot 2016. (Bron: KWF)  Ook verhoogde de Britse regering het budget van het CDF. 

Verhoging budget CDF

In Engeland halen veel geneesmiddelen die de grens van 30.000 Britse ponden per QALY overschrijden niet de eindstreep van het vergoedingstraject. Maar, in Engeland is er het CDF, die oncolytica alsnog beschikbaar stelt, nadat die door NICE zijn afgekeurd. Dit fonds krijgt een budget van de Britse regering en is onlangs verhoogd naar 280 miljoen pond. 

Voorwaarde kosteneffectiviteit

De verhoging van het budget van het CDF was gekoppeld aan de voorwaarde dat het CDF voortaan kritisch kijkt welke geneesmiddelen worden verstrekt. De effectiviteit van het geneesmiddel moet in verhouding staat tot het budget van het CDF. Zowel bestaande als nieuwe geneesmiddelen zullen voortaan door het CDF worden beoordeeld op kosteneffectiviteit. Als deze tekort schiet volgens het CDF worden de geneesmiddelen niet toegelaten, of in geval van oudere middelen, verwijderd uit het CDF. 

Meer informatie