De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, CCMO, heeft een overzicht gemaakt van adviezen voor de uitvoering van klinisch onderzoek ten tijde van de beperkende maatregelen door het coronavirus.

De pagina op de website van CCMO wordt telkens geactualiseerd, zoals

  • Aanvullende aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over Fase 1 onderzoek, geneesmiddelen voor onderzoek en Informed Consent en monitoring van het onderzoek.
  • Opstarten werving nieuwe proefpersonen na tijdelijke opschorting werving proefpersonen vanwege COVID-19 hoeft niet vooraf goedgekeurd te worden door de toetsingscommissie.
  • Mondelinge toestemming proefpersoon volstaat om persoonsgegevens te delen die nodig zijn voor het versturen van geneesmiddelen voor onderzoek.

Gevolgen Covid-19 voor RenD

Niet alleen de reguliere gezondheidszorg, maar ook het medisch-wetenschappelijk onderzoek ondervindt grote gevolgen van de COVID-19-pandemie. Een richtsnoer van de Europese Commissie, het Europees Geneesmiddelenagentschap en de Head of Medicines Agencies maakt duidelijk dat vrijwel al het lopende onderzoek stil komt te liggen, (EU, 20 maart 2020).

Welke gevolgen dit op de lange termijn heeft, is nog niet duidelijk. Het richtsnoer geeft aan dat inclusieperiodes verlengd kunnen worden, maar of hier ook financiële middelen voor komen is onbekend. De Nederlandse UMC’s inventariseren waar de grootste knelpunten liggen, ook voor preklinische onderzoeken. (Bron: NTvG)

Meer informatie