Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) start een campagne om aandacht te vestigen op het gebruik van medicijnen in combinatie met veel gebruikte kruidenproducten. Het doel is om zorgverleners en patiënten bewust te maken dat kruiden invloed kunnen hebben op de werking van (andere) medicijnen.

Schadelijke combinatie

Veel mensen ervaren positieve effecten van kruidenproducten, maar weten niet dat de combinatie van kruiden en medicijnen soms ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Bewustzijn risico’s vergroten

Met nieuwe informatie op de website en een animatievideo over de wisselwerking met kruiden, wil het CBG het bewustzijn vergroten over de risico’s.

Bekijk en/of download de video hier.

Kruidengebruik

Kruidenproducten zijn in Nederland beschikbaar als kruidengeneesmiddel en als kruidensupplement. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 10% van de mannen, 17% van de vrouwen en 13% van de kinderen kruidensupplementen gebruiken. Het CBG beoordeelt de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van kruidengeneesmiddelen. Kruidensupplementen worden niet beoordeeld door het CBG en vallen onder de warenwet.

De medicijnautoriteit deed onderzoek naar de wisselwerking tussen de tien kruiden en diverse medicatie, variërend van maagzuurremmers tot hartmedicatie. Op basis hiervan is informatie over 10 veelgebruikte kruidenproducten opgesteld. In de toekomst zal het CBG de lijst uitbreiden met nog meer kruiden.

Interactie chemo en Sint-Janskruid

Vorig jaar werden Kamervragen gesteld over de relatie tussen chemotherapie en Sint-Janskruid. Sint-Janskruid is vrij verkrijgbaar als ‘natuurlijk antidepressivum’, maar internist-oncoloog professor Ron Mathijssen (Erasmus MC Kankerinstituut) waarschuwt al jaren voor de risico’s van Sint-Janskruidproducten, met name vanwege de interactie met andere middelen, waaronder chemotherapie.

Meer informatie