Ter gelegenheid van de  Internationale Kinderkanker Dag op 15 februari kondigen Sanofi Espoir en Union for International Childhood Cancer Control (UICC) de wereldwijde campagne ‘Signs & Symptoms’ aan voor een snellere diagnose van kanker bij kinderen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Sanofi Espoir en UICC lanceren ter gelegenheid van de Internationale Kinderkanker Dag de internationale campagne “Signs and Symptoms” in de landen, die deel uitmaken van het My Child Matters-netwerk. Met deze campagne willen zij gezondheidsprofessionals vertrouwd maken met de symptomen van kinderkanker. Dit met het oog op een vroegtijdige herkenning van kanker bij kinderen en een verbetering van de toegankelijkheid tot behandeling en zorg, inclusief goede palliatieve zorg en pijnbestrijding. My Child Matters zal samen met haar partners relevante informatie uit projecten delen om voorlichtings- en opleidingsmateriaal te ontwikkelen voor zorgprofessionals en om de toegang tot behandeling en zorg voor kinderen met kanker te verbeteren.

My Child Matters

Het programma My Child Matters van Sanofi Espoir bestaat sinds 2006. Onderdeel van het programma is het bestrijden van kinderkanker in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het bieden van gelijke toegang tot zorg en behandeling voor alle kinderen.
Samen met partners als UICC, St Jude Children’s Research Hospital en andere internationale organisaties, heeft My Child Matters al 45 projecten in 33 landen kunnen ondersteunen. Meer dan 40 000 kinderen kregen hierdoor behandeling en 10 000 zorgprofessionals werden opgeleid. De lopende projecten concentreren zich rond vier grote pijlers:

  • Decentralisatie van de behandelingen om ze dichterbij huis te geven
  • Snelle herkenning van symptomen van kanker
  • Palliatieve zorg om de kwaliteit van leven te verbeteren voor kinderen met kanker
  • Registratie van kinderkanker om regionale ontwikkelingen vast te kunnen leggen

Uit ervaring weet My Child Matters dat de focus op deze speerpunten bijdraagt aan verbeteringen in de infrastructuur, de kwaliteit van leven, kennis over de impact van de ziekte en meer expertise bij de zorgbehandelaren.

Intensieve samenwerking IUCC

De My Child Matters programma werd ontwikkeld door Sanofi Espoir in samenwerking met het UICC. Het programma combineert

  • Financiële steun
  • Expertise van kankerspecialisten uit de hele wereld
  • Effectieve netwerken voor verbetering van alle aspecten van de zorgketen
  • Voorlichtings-en bewustmakingscampagnes voor autoriteiten en het publiek
  • Opleiding van zorgprofessionals voor vroegtijdige diagnose
  • Betere toegang tot zorg, waaronder het onderontwikkelde gebied van pijnbestrijding en palliatieve zorg en de psychologische begeleiding van kinderen met kanker, hun families en hun behandelaren.

Sinds de lancering in 2006 is My Child Matters uitgegroeid tot een van de sterkste partners van de IUCC, aldus CEO Cary Adams. “Het is een voorbeeld van effectieve samenwerking tussen een NGO en de zelfstandige stichting van een farmaceutisch bedrijf. De lange samenwerking heeft geleid tot positieve resulaten en duurzame effecten. Sanofi Espoir heeft sinds het begin van het programma € 7.200.000 geinvesteerd, een belangrijke investering op dit gebied.”

Overlevingskansen in ontwikkelingslanden lager

Elk jaar worden wereldwijd meer dan 250 000 kinderen met kanker geconfronteerd en bijna 100 000 kinderen overleven de ziekte niet. De overlevingskansen in de geïndustrialiseerde landen liggen veel hoger (80%) dan in landen met lage inkomens (20%) en in arme landen (10%). Dit grote verschil is onder andere te wijten aan een te late diagnose, een gebrek aan goede infrastructuur en het vroegtijdig stoppen met de behandelingen.

Meer informatie