Melanoom staat in de top-3 van de meest voorkomende vormen van kanker onder jongeren. Aanleiding voor Stichting Melanoom om een voorlichtingscampagne voor deze doelgroep te ontwikkelen # discover your spot.

#Discover your spot

Eén op de drie millennials (18-38 jaar) weet niet wat een melanoom is. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Melanoom. Bovendien controleert ruim 60% van hen de huid zelf onvoldoende op verdachte plekjes, terwijl de overlevingskansen veel groter zijn als mensen er vroeg bij zijn. Om jongeren bewuster te maken van het belang van het regelmatig checken van de huid, start Stichting Melanoom de internationale campagne Discover Your Spot.

Melanoom meest agressieve huidkanker

Jaarlijks krijgen steeds meer Nederlanders te horen dat ze melanoom – de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker – hebben. In 2017 kregen 6.743 mensen in Nederland deze diagnose. Bij vroege detectie is de kans op overleving bijna 100%, maar een melanoom zaait relatief snel uit en de overleving bij uitgezaaid melanoom is zeer matig.

Regelmatige check van huid is belangrijk

Helaas zijn vooral jongeren onwetend over deze huidkanker. “Zij onderschatten de gevaren van onbeschermd zonnen en zonnebankgebruik en realiseren zich niet dat de huidschade die zij nu oplopen hun kans op een melanoom en andere vormen van huidkanker op latere leeftijd vergroot,” aldus dr. Nicole Kukutsch, dermatoloog bij het Huidkanker Centrum van het LUMC.

Niet ontdekte plekjes

Met de zomercampagne Discover Your Spot wil Stichting Melanoom dat veranderen. Het middelpunt van de campagne is een aansprekende video die het verhaal vertelt van een meisje dat te laat ontdekt dat ze melanoom heeft. Aan het einde van de video wordt de kijker verwezen naar de campagnesite van Stichting Melanoom: www.stichtingmelanoom.nl/discoveryourspot. Daar staat een checklist met zes punten waarop jongeren moeten letten.

Bewustwordingscampagnes helpen

Recente bewustwordingscampagnes van Stichting Melanoom, KWF en Huidfonds lijken effect te hebben. Het percentage van 20-50 -jarigen dat aangeeft te weten wat een melanoom is, is significant gestegen: van 63% in 2016 naar 71% in 2018. Een bewijs van groeiend bewustzijn rond melanoom in Nederland. Toch zijn er nog steeds veel misvattingen. Daarom ‘zoomt’ Stichting Melanoom naast de videocampagne via haar sociale mediakanalen in op de feiten en fabels rondom melanomen.

Feiten en fabels melanomen

  • Ruim een vijfde (22%) van ondervraagden denkt – onterecht – dat het gebruik van aftersun na blootstelling aan zon de kansen op melanoom verkleint.
  • Bijna 58% van de ondervraagden heeft geen idee dat melanoom in de top-3 staat van kankertypes die het meest voorkomen onder jongeren.
  • Een derde van de ondervraagden weet niet dat een melanoom kan uitzaaien naar andere plekken op de huid.
  • Bijna de helft van de ondervraagden weet niet dat een melanoom kan uitzaaien naar andere plekken van het lichaam anders dan de huid.
  • Bijna de helft van de ondervraagden weet niet dat een melanoom snel kan uitzaaien.
  • 28% van de Nederlanders weet niet dat huidkanker de sterkst groeiende vorm van kanker wereldwijd is.

Meer informatie