Een ruime meerderheid van de bevolking – 80% – staat zeer positief tegenover stamceldonatie, zo blijkt uit recent onderzoek. Toch moet Stichting Matchis hard werken om elk jaar de benodigde tienduizenden nieuwe donoren te kunnen registreren. Eind juli start een nieuwe campagne van start: Deel je gezondheid, word stamceldonor.

Je deelt alles al, dus waarom ook niet je gezondheid?

Jongeren delen tegenwoordig ‘alles’. De nieuwe campagne speelt daarop in: als je zoveel deelt, deel dan ook je gezondheid. Wie stamceldonor wordt, verhoogt de kans op een match tussen een patiënt en donor. Als er veel donoren staan ingeschreven, dan neemt de overlevingskans voor een patiënt
zeer reëel toe. De nieuwe campagne maakt vooral gebruik van social-mediakanalen, waaronder YouTube, Facebook en Instagram.

Stichting Matchis heeft meerdere onderzoeken uit laten voeren over stamceldonatie. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van Nederland (84%) in grote lijnen weet wat stamceldonatie is. Op het ogenblik beoordeelt 80% van de bevolking stamceldonatie als zeer positief.

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Voor deze patiënten (leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen) is een
stamceltransplantatie vaak de laatst mogelijke behandeling, die hun leven kan redden. Op het ogenblik staan er in Nederland ruim 325.000 mensen ingeschreven als stamceldonor.

Meer informatie