Cabazitaxel enige nieuwe add-on in DOT release

30 maart 2012

30 maart 2012

In het NZa rapport Beoordeling Updaterelease DOT RZ12c en het Gebruikersdocument uitlevering deel 1, die op 30 maart 2012 zijn verschenen, wordt apart melding gemaakt van de enige add-on (Cabazitaxel) die met deze release is toegevoegd.

De NZa had Cabazitaxel (Jevtana®) al op 8 november 2011 met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2011 opgenomen op de stofnamenlijst van de beleidsregel Dure geneesmiddelen (BR/CU-2017). Voor de add-on geldt een invoering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Er is dus een onafgebroken bekostiging voor de inzet van Cabazitaxel vanaf 1 maart 2011.

Nieuwe zorgactiviteitcodes voor Cabazitaxel (DIS, TT, ZA)

"De NZa heeft op 8 november 2011 een besluit genomen over aanpassing van de Stofnamenlijst dure geneesmiddelen behorend bij de Beleidsregel ‘ Dure geneesmiddelen’ BR/CU-2017. De NZa heeft besloten Cabazitaxel voor de behandeling van fitte patiënten (ECOG PS 0-1) met hormoonrefractaire gemetastaseerde prostaatkanker en ziekteprogressie ondanks eerdere behandeling met docetaxel voorlopig op te nemen in de Stofnamenlijst behorend bij de Beleidsregel ‘ dure geneesmiddelen’  BR/CU-2017. De betreffende add-on kan met ingang van 1 januari 2012 worden geregistreerd."
Bron:
Gebruikersdocument uitlevering deel 1 │ v20120329, pagina 36

“Tot slot is er een add-on toegevoegd voor Cabazitaxel. De NZa heeft eerder besloten deze stofnaam voor de behandeling van fitte patiënten (ECOG PS 0-1) met ‘hormoonrefractaire gemetastaseerde prostaatkanker en ziekteprogressie ondanks eerdere behandeling met docetaxel’ voorlopig op te nemen op de Stofnamenlijst behorend bij de Beleidsregel ‘Dure geneesmiddelen’. In de release RZ12c is voor Cabazitaxel een nieuwe zorgactiviteitcode toegevoegd, die als addon gedeclareerd kan worden per 1 januari 2012 indien voldaan wordt aan de benoemde indicaties. Deze prestatie wordt met terugwerkende kracht ingevoerd, aangezien het een nieuwe prestatie betreft die voorzienbaar was gezien het besluit van de NZa in 2011.” Bron: NZa rapport Beoordeling Updaterelease DOT RZ12c, maart 2012, pagina 9-10

Meer informatie

NL.CAB.12.04.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee