22 juli 2015

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft op 21 juli officieel het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg toegekend aan 78 van de 89 ziekenhuizen. Eén van de BVN criteria is de mate waarin (late) gevolgen van mogelijke behandelingen worden besproken met de patiënt. Bij een deel van de ziekenhuizen blijkt dit niet optimaal; een belangrijk verbeterpunt volgens BVN.

Kwaliteit van leven

Voor patiënten is het belangrijk dat er in de spreekkamer uitgebreid wordt gesproken over (late) gevolgen van behandelingen. Daarbij gaat het om mogelijkheden voor een borstreconstructie, de gevolgen voor werk en inkomen, een eventuele kinderwens, het vervroegd in de overgang komen en een veranderde seksualiteit. Hoewel de prognose bij borstkanker doorgaans goed is, blijken velen na de behandeling nog met klachten te kampen die verregaande gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van leven. Het is belangrijk om deze late gevolgen voorafgaand aan de behandeling te bespreken.

Landelijk onderzoek

Om inzicht te krijgen in ervaringen met onder andere informatievoorziening, wordt sinds vijf jaar een landelijk onderzoek gedaan onder borstkankerpatiënten. Hieruit blijkt dat een derde van de ziekenhuizen niet voldoet aan de BVN norm ‘minimaal 80% van de patiënten geeft aan dat deze (late) gevolgen zijn besproken’.

Bijna alle ziekenhuizen bieden informatie over (late) gevolgen via folders. Maar, volgens BVN is belangrijk dat de behandelend arts of gespecialiseerd verpleegkundige alle mogelijke gevolgen uitgebreid met de patiënt bespreekt. “Door behandelopties en gevolgen goed door te spreken krijgen patiënten de kans om bewust te kiezen voor een specifieke behandelmethode. In overleg kan de patiënt samen met de arts tot een behandelplan op maat komen. Een folder over mogelijke (late) gevolgen kan nooit als vervanging dienen van zo’n gesprek, wel als aanvulling,” aldus Carol Richel, projectleider Monitor Borstkankerzorg van BVN.

Verbeteracties

BVN hoopt dat de ziekenhuizen die nu niet aan het criterium ‘bespreken van late gevolgen van behandelingen’ voldoen, verbeteracties inzetten. Dit is immers het doel van het roze lintje: het stimuleren van de patiëntgerichte borstkankerzorg. Het lintje is geen medisch keurmerk.

Vorig jaar leidde de aanscherping van de criteria tot concrete verbeteracties, bijvoorbeeld het werken met vaste aanspreekpunten en uitbreiding van het mammateam met een psycholoog, klinisch geneticus of plastisch chirurg.

Meer informatie