26 januari 2015

Kankerpatiënten met de budgetpolis van Zilveren Kruis Achmea kunnen sinds dit jaar niet meer naar alle gespecialiseerde ziekenhuizen, zoals het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, aldus het NRC Handelsblad op 24 januari jl.

Geen contract academische centra

De woordvoerder van Achmea bevestigt dat Achmea geen contract heeft afgesloten met het AVL en alle academische medische centra in de Randstad. "Mensen moeten bewust kiezen voor de budgetpolis, we lichten ze goed voor zodat er geen verrassingen zijn. We hebben in december zelfs 8.000 polishouders gebeld om ze te wijzen op het beperkte aantal ziekenhuizen dat voor hen werd gecontracteerd. Maar sommigen kiezen voor een lagere premie." (Bron: NRC)

Tenzij doorverwijzing door oncoloog

Alleen als een oncoloog in een van de 44 ziekenhuizen de behandeling van de patiënt te ingewikkeld vindt, kan híj die alsnog naar het Antonie van Leeuwenhoek of een academisch ziekenhuis verwijzen. Dan vergoedt de budgetpolis de doktersrekening van zo’n expertisecentrum wel. Maar als de huisarts een patiënt met zo’n polis ziet van wie hij vermoedt dat hij of zij kanker heeft, kan hij die alleen naar één van de 44 gecontracteerde ziekenhuizen sturen.

Reactie AVL: zorgelijke ontwikkeling

Emile Voest, medisch directeur van het Antonie van Leeuwenhoek, noemt het een "zorgelijke ontwikkeling. De budgetpolis gaat naar ziekenhuizen die minimale, goedkope zorg geven (ze kunnen niet anders door het lage tarief) en niet naar een excellent ziekenhuis dat iets duurder is. Daarmee zijn we op een glijdende schaal naar beneden."

Borstkankervereniging Nederland wil zorg op maat

Borskankervereniging Nederland (BVN) vindt het essentieel dat patiënten altijd toegang hebben tot de beste borstkankerzorg die nodig is. Vooral mensen met zeldzamere vormen van borstkanker en specifieke patiëntgroepen moeten volgens BVN kunnen rekenen op de beste zorg. Zij hebben baat bij behandelingen in ziekenhuizen waar meer expertise is op het gebied van hun kankersoort en persoonlijke situatie, zoals een academisch ziekenhuis of in het Antoni van Leeuwenhoek.

Maatwerk biedt meeste kans op genezing

Wanneer een patiënt in een algemeen ziekenhuis terecht komt, is het essentieel dat de arts de beperkingen van zichzelf en die van het ziekenhuis kent en tijdig doorverwijst naar een meer gespecialiseerd centrum waar de noodzakelijke behandeling wel gegeven kan worden. Volgens BVN komt het helaas te vaak voor dat patiënten niet doorverwezen worden. BVN is zich bewust van de noodzaak om kosten te besparen, ook in de borstkankerzorg. BVN is er van overtuigd dat zorg op maat de beste zorg geeft met de meeste kans op genezing en de minste kans op complicaties en late gevolgen. Hierdoor kunnen extra kosten worden voorkomen.

Lees hier de volledige reactie van BVN

Meer informatie