Brief aan de Kamer: Consequenties controversieel verklaren markwerking

7 april 2010 – De politieke partijen hebben alle beleidsvoorstellen voor marktwerking in de zorg, zoals verwoord in de brief ‘Waardering voor betere zorg IV’, die minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 19 januari 2010 aan de Tweede Kamer zond, controversieel verklaard. Op verzoek van de Kamer stuurde Klink op dinsdag 16 maart een nieuwe brief waarin hij ingaat op de technische en financiële consequenties van het controversieel verklaren. Het B-segment wordt voorlopig niet uitgebreid.

(Bron: Rijksoverheid, 16 maart 2010)

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee