14 februari 2014

In een brief aan de Tweede Kamer pleiten wetenschappelijke verenigingen, academische ziekenhuizen en ouder- en patiëntenorganisaties voor meer ruimte voor medisch wetenschappelijk onderzoek bij kinderen. In een brandbrief onderbouwen zij waarom het amendement van de kamerleden Tellegen en Dijkstra op een wetsvoorstel over medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen alle steun verdient. In dit amendement wordt het advies van de Commissie Doek wel opgevolgd. 

Ontbreken klinisch onderzoek levert grote gevaren

"Met de huidige regelgeving in Nederland wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen ontmoedigd, sterker dan in de landen om ons heen. De consequenties hiervan worden pijnlijk duidelijk. Zo voldoen medicijnen die kinderen krijgen voorgeschreven vaak niet aan de eisen van bewezen effectiviteit en veiligheid die we vanzelfsprekend vinden voor volwassenen. Liefst 40% van de medicijnen die door huisartsen worden voorgeschreven zijn niet geregistreerd en niet goed onderzocht voor gebruik bij kinderen. Dat geldt zelfs voor 80% van de medicijnen die kinderartsen voorschrijven op een couveuseafdeling. Er zijn talloze voorbeelden van medicijnen die vanwege het ontbreken van gedegen klinisch onderzoek bij kinderen verkeerd gebruikt zijn. Met grote gevolgen."

Recht op zelfde bescherming als volwassene

"Het is een klassieke Catch 22-situatie: zieke kinderen zijn in Nederland niet veilig omdat ze in gevaar worden gebracht door dezelfde regels die bedoeld zijn om ze te beschermen. Als het belang van het kind werkelijk centraal staat, hoe is het dan mogelijk dat we in Nederland een systeem hebben gecreëerd dat het tegenovergestelde doet van wat het zou moeten doen? Waarom heeft een kind niet recht op dezelfde bescherming als een volwassene?"

Steun voor amendement van Tellegen en Dijkstra

De ondertekenaars besluiten de brief met de oproep: "We doen op u een beroep om meer mogelijkheden voor medisch wetenschappelijk onderzoek voor kinderen te creëren en vragen u het amendement van Tellegen en Dijkstra te steunen."

In de toelichting op hun amendement uit mei 2013, stellen Tellegen en Dijkstra: "Met dit amendement vervalt de in het voorstel van wet opgenomen bovengrens die ertoe strekt dat de bezwaren en de risico’s voor de minderjarige of anderszins wilsonbekwame proefpersoon die wordt betrokken bij niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek ten hoogste in geringe mate meer dan minimaal mag zijn."

Daarnaast voorziet het amendement erin dat aan artikel 3 een nieuw tweede lid wordt toegevoegd: "Indiener wil hiermee zeker stellen dat de wet aansluit bij de noodzaak tot verruiming voor (geneesmiddelen) onderzoek bij de doelgroep, zoals bepleit door de patiënten- en beroepsorganisaties, en aansluit bij de conclusies van de op dit onderwerp ingestelde Commissie Doek."

Meer informatie