Stichting DUOS heeft een bericht gepubliceerd over de gevolgen van (de behandeling van) prostaatkanker op het hele lijf en skelet. Te voorziene problemen zijn bijvoorbeeld osteoporose na hormonale therapie. Als een patiënt castratieresistent is, kunnen botcomplicaties ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven door een afname in mobiliteit en botpijn.

Veel bewegen

In het artikel noemt DUOS een aantal factoren, die het risico op botproblemen vergroten, zoals leeftijd, gewicht of chronische aandoeningen.

Voor patiënten is het basisadvies o.a. de inname van voldoende calcium, vitamine d en volop beweging. Daarnaast zijn er, afhankelijk van de patiënt aanvullende behandelingen mogelijk.

Botversterkers bij uitzaaiingen

Bij uitzaaiingen in de botten worden patiënten preventief behandeld met botversterkers. De bedoeling van deze behandeling is om inzakkingen en botbreuken te voorkomen. Dit kan met bisfosfonaten als tablet of infuus. Maar ook de RANK-ligand remmer. Sinds patiënten preventief worden behandeld met botversterkers, zijn er minder opnames in verband met dwarslaesie of inzakkingen van wervels. (Bron: DUOS)

Meer informatie