De diagnostiek en behandeling van borstkanker is de afgelopen jaren sterk verbeterd, aldus onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De overlevingskansen stijgen en de kwaliteit van leven verbetert.

Maar, de toepassing van nieuwe mogelijkheden in de diagnostiek en behandeling van borstkanker verschilt tussen ziekenhuizen. Zoals verschillen in de toepassing van borstreconstructie direct na amputatie en de inzet van boost-radiotherapie. Ook worden genexpressieprofiel-testen niet bij alle patiënten ingezet die daarvoor in aanmerking komen.

Organisatie in ziekenhuizen

Onderzoek van IKNL, Universiteit Twente en behandelaars, geeft inzicht in verschillen en oorzaken van deze variatie in het gebruik van een directe borstreconstructie, boost-bestraling en genexpressieprofiel-testen. Oorzaken komen onder andere door verschillen in de organisatie in het ziekenhuis, zoals:

  • Inrichting van multidisciplinaire patiëntbesprekingen;
  • Informatieverstrekking aan de patiënt;
  • Ontbreken van richtlijnen door beperkte wetenschappelijke bewijsvoering welke behandeling het beste is.

Door deze verschillen inzichtelijk te maken en te bespreken kan uiteindelijk de zorg voor borstkankerpatiënten nog meer verbeteren.

Beste behandeling voor elke patiënt

Het streven is de best passende behandeling voor elke patiënt. De nationale richtlijn borstkanker geeft daarbij richting. Op basis van de wensen van een patiënt of bijzondere ziektekenmerken is een afwijkend behandeladvies mogelijk.

In onderzoeksverband (gerandomiseerde trials) worden vaak nieuwe therapieën onderzocht  waarvan de werking nog moet worden bewezen en die nog niet in de  richtlijn opgenomen zijn.

Meer informatie