Hoewel de incidentie van borstkanker de afgelopen 15 jaar is toegenomen, nam de 10-jaarsprevalentie in dezelfde periode nog sterker toe. Dit geeft aan dat de overlevingskansen van vrouwen na borstkanker aanzienlijk zijn verbeterd. De stijging in overleving betekent ook dat er aandacht nodig is voor passende nazorg, aldus IKNL

Aantal nieuwe diagnoses

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) meldt dat het aantal nieuwe diagnoses van borstkanker steeg van 8.285 in 1990 naar 14.551 in 2015. Het gaat hierbij om invasieve tumoren. Bij mannen zijn in deze periode respectievelijk 37 en 102 diagnoses gesteld. Ook niet-invasieve tumoren zijn gestegen van 371 in 1990 naar 2.548 in 2015. Deze stijging is vooral beïnvloed door vroege ontdekking tijdens het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dat komt ook tot uitdrukking in de eerste jaren van screening. De laatste jaren vlakt de stijging wat af.

Overleving

Van patiënten gediagnosticeerd met borstkanker in de periode 1989-1993 leeft na tien jaar nog 64%. Bij patiënten die in de periode 2004-2007 zijn gediagnostiseerd, is dit al 77%. De relatieve overleving tien jaar na diagnose van de oudere patiënt met borstkanker (75+) is met 62% lager dan bij jongere patiënten, 55-64 jarigen (83%). Dit kan komen door bijkomende ziekten, die vaker voorkomen bij oudere patiënten, maar ook door verschillen in behandeling, bijvoorbeeld omdat er minder vaak chemotherapie wordt gegeven.

Aandacht voor nazorg

De stijging in overleving vraagt volgens IKNL meer aandacht voor de zorg van de gevolgen van borstkanker (nazorg).

Meer informatie