Op 2 september 2019 heeft staatssecretaris Blokhuis zijn schriftelijke reactie gestuurd aan de Tweede Kamer over het advies van de Gezondheidsraad van juli jl. over de Afkapwaarde in bevolkingsonderzoek darmkanker.

Nut-risicoverhouding

Het advies van de Gezondheidsraad is uitgebracht in reactie op het verzoek van de staatssecretaris in oktober 2018 voor een advies over de optimale  nut-risicoverhouding in het reguliere bevolkingsonderzoek darmkanker en wat dat betekent voor het afkappunt van de ontlastingstest die nu wordt gebruikt.

Start onderzoek in 2014

Bij de start in 2014 van het bevolkingsonderzoek werd voor de ontlastingstest een afkapwaarde gehanteerd van 88 nanogram hemoglobine per milliliter (ng/ml).
Vrij snel na start bleek dat significant meer deelnemers op basis van de uitslag van de test werden doorverwezen voor vervolgonderzoek dan vooraf was verwacht. Hoe meer mensen worden doorverwezen voor een vervolgonderzoek, des te meer mensen worden blootgesteld aan de risico’s van een dergelijk onderzoek. Omdat er een disbalans ontstond tussen het aantal mensen dat werd opgespoord met een (voorstadium van) kanker en het aantal fout positieven is destijds besloten om de afkapwaarde te verhogen tot 275 ng/ml; daarmee zou naar verwachting de nut-risicoverhouding weer in overeenstemming komen met het Gezondheidsdraadadvies uit 2009.

Evaluatie bevolkingsonderzoek

In het vooruitzicht van een naderende voltooiing van de gefaseerde invoer, waarmee zowel veel meer gegevens beschikbaar komen dan in 2009 en 2014 alsook dat deze gegevens nagenoeg alle relevante leeftijdsgroepen betreffen, heeft de staatssecretaris in oktober 2018 de Gezondheidsraad gevraagd om opnieuw naar de afkapwaarde en de nut-risicoverhouding in het regulier bevolkingsonderzoek
darmkanker te kijken.

Advies Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad stelt dat de ontlastingstest en de huidige afkapwaarde redelijk goed blijken te voorspellen of een deelnemer bij het vervolgonderzoek (een voorstadium van) darmkanker heeft. Het aantal complicaties door een coloscopie is aanvaardbaar. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de afkapwaarde in het reguliere bevolkingsonderzoek darmkanker voorlopig niet te wijzigen.

Actie staatssecretaris

De staatssecretaris laat de afkapwaarde van 275 ng/ml onderdeel uitmaken van de geplande integrale evaluatie van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Deze integrale evaluatie zal plaatsvinden wanneer de landelijke invoering volledig is afgerond en er voor de deelnemers uit alle betrokken leeftijdscategorieën minimaal twee volledige rondes zijn geweest en de resultaten van herhaalde screening van alle cohorten kunnen worden betrokken. Deze gegevens zijn van grote waarde voor het (her-)bepalen van de nut-risicoverhouding in het bevolkingsonderzoek.

Meer informatie