Het gebruik van generieke geneesmiddelen levert een bijdrage aan de beperking van de uitgaven van geneesmiddelen. Het beleid van zorgverzekeraars dat het voorschrijf- en aflevergedrag van beroepsbeoefenaren voor deze generieke geneesmiddelen stimuleert is al vele jaren voer voor discussie. Voorschrijvers en apothekers staan inmiddels, anno 2015, aan de vooravond van de grootschalige introductie van biosimilars. Een verrijking van de keuzemogelijkheden voor de arts. Ook kunnen biosimilars leiden tot besparingen waardoor nieuwe innovaties financieel mogelijk worden.

Expertmeeting

Maar: kan iedere patiënt uitkomen met het biosimilar? En kan een patiënt tussentijds omgezet worden van het originele biologische geneesmiddel naar een biosimilar en v.v.? Wat moet daarvoor geregeld zijn? En door wie?

LBP Opleidingsinstituut voor Care & Cure, Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening en Nefarma organiseren een expertmeeting over dit thema op 13 oktober a.s.

Programma

Deze bijeenkomst is bedoeld voor voorschrijvers, (ziekenhuis-)apothekers en managers. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag wat er binnen de ziekenhuisorganisatie door voorschrijvers, apothekers en management moet zijn geregeld voor verantwoord biosimilargebruik. Het programma bestaat deze avond uit drie onderdelen:

  • Een schets van het kader: Wat zijn biosimilars, wat is verantwoord biosimilargebruik volgens CBG en FMS?
  • Wat zijn de ervaringen met betrekking tot verantwoord gebruik van biosimilars in de praktijk en wat zijn de verwachtingen voor de (nabije) toekomst?
  • Zijn er bedreigingen en knelpunten voor een verantwoord biosimilar gebruik en wat is daar aan te doen (vanuit het perspectief van het ziekenhuismanagement, zorgverzekeraars, beroepsbeoefenaar en apotheker)?

De bijeenkomst staat onder voorzitterschap van Inge Diepman. Uiteraard is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Klik voor het volledige programma hier.

Meer informatie