Vergeleken met het eerste coronajaar 2020 kregen in 2021 ruim 1,3 miljoen meer mensen een uitnodiging voor een bevolkingsonderzoek naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitors van het RIVM. De opgelopen achterstand tijdens de coronapandemie, ontstaan door het tijdelijk stopzetten van de onderzoeken in 2020, is daarmee ingehaald. Ook de deelname aan de bevolkingsonderzoeken nam weer toe, al was dit nog wel lager dan voor de coronaperiode.

Meer informatie