13 augustus 2015

In het eerste jaar van het bevolkingsonderzoek darmkanker (2014) namen meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Aldus een onderzoek van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM. Hiervoor zijn de gegevens van 741.914 genodigden geanalyseerd. 

Hoog deelnamepercentage

Het deelnamepercentage aan het bevolkingsonderzoek is 71,3% (529.056 mensen). Dit is hoger dan verwacht op basis van de proefbevolkingsonderzoeken (60%). Hierdoor is er in sommige gebieden een tekort aan capaciteit voor vervolgonderzoek. Dit betekent dat een deel van de mensen later wordt uitgenodigd dan gepland.

Aanpassing ontlastingstest

Na aanpassing van afkapwaarde van de ontlastingstest daalde het aantal doorverwijzingen naar 6,3%. Van de 31.759 mensen bij wie een coloscopie is gedaan, is bij 2.483 (7,8%) mensen darmkanker gevonden en bij 12.030 (37,9%) mensen gevorderde poliepen. Sommige poliepen kunnen uitgroeien tot darmkanker. Door poliepen te verwijderen, kan darmkanker worden voorkomen. Met uitzondering van de hogere deelnamebereidheid komen de cijfers grotendeels overeen met de prognoses op basis van eerdere onderzoeken.

Meer informatie