Borsttumoren die gevonden worden tijdens het bevolkingsonderzoek naar borstkanker hebben, onafhankelijk van de gehanteerde definitie voor gevorderde borstkanker, minder vaak een gevorderd stadium. Dat blijkt uit een studie van Linda de Munck (IKNL) en collega’s.

Minder sterfte

Deze uitkomst toont aan dat vroege detectie leidt tot stadiumverschuiving en daarmee ook bewijs van het potentieel ondersteunend effect van borstkankerscreening door middel van mammografieën op het verminderen van de behandelgerelateerde last en mortaliteit voor patiënten met borstkanker.

Meer informatie