Door de uitbraak van het coronavirus COVID-19 komt de beschikbare zorg in Nederland de komende periode waarschijnlijk onder druk te staan. Daarom zet het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop.

Capaciteit voor zorg

Door tijdelijk te stoppen met de bevolkingsonderzoeken neemt het aantal verwijzingen sterk af. Daardoor komt bij de ziekenhuizen capaciteit vrij voor de zorg rondom het coronavirus.

Baarmoederhals- en darmkanker

Per direct worden er geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd. Mensen die al een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker of darmkanker kunnen nog wel deelnemen.

Borstkanker

Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen vrouwen met een uitnodiging nu geen borstfoto’s laten maken. De screeningsorganisatie spant zich in om deze vrouwen telefonisch hierover te informeren.

Aanhouden tot 6 april

Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april 2020. In afstemming met betrokken partijen zoals huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen wordt bekeken wanneer de bevolkingsonderzoeken weer kunnen starten.

Meer informatie