Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. In Nederland kregen in 2018 maar liefst 14.090 mensen darmkanker. In 2017 overleden er meer dan 5.000 mensen aan deze ziekte. Hiermee staat darmkanker op de tweede plaats van kankersoorten waaraan mensen in Nederland overlijden.

Belang vroege opsporing

Darmkanker geeft vaak pas in een laat stadium klachten. Daarom is vroege opsporing belangrijk. Het RIVM heeft nieuwe cijfers vrijgegeven die aantonen dat het bevolkingsonderzoek darmkanker een groot succes blijkt, aldus de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, kunnen jaarlijks 2250 sterfgevallen aan darmkanker worden voorkomen in de nabije toekomst.

Deelname bevolkingsonderzoek

Het aantal mensen dat van 2014 – 2017 deelnam aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is hoger dan verwacht: 3,85 miljoen. Er zijn boven verwachting meer darmkankers en poliepen opgespoord: per 1.000 deelnemers zijn bij bijna 4 mensen darmkanker en bij bijna 20 mensen grote poliepen gevonden. Ook is het bevolkingsonderzoek zeer kosteneffectief. Dit blijkt uit het evaluatierapport dat is opgesteld door Erasmus MC Erasmus University Medical Center  en het NKI Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Bron: RIVM

Koploper bevolkingsonderzoek

Staatssecretaris Blokhuis (preventie) meldt in een interview in het AD dat Nederland internationaal koploper is op het terrein van darmkankerscreening. ,,In geen enkel ander land wordt de test zo breed aangeboden en worden zulke waardevolle resultaten bereikt. We werken keihard door met betrokkenen om zoveel mogelijk sterfgevallen aan darmkanker te voorkomen.’’

Meer informatie