Het Hersentumorfonds kende onlangs twee beurzen toe aan onderzoekers van Amsterdam UMC die onderzoek doen naar glioblastoom en dan speciaal gericht op immuuntherapie.

Hersentumoratlas

Bij longkanker en huidkanker zijn er al zeer goede resultaten, maar bij glioblastoom, de meest voorkomende vorm van hersentumoren, kan immuuntherapie nog niet goed worden toegepast. Dat het bij deze vorm van hersentumor niet goed werkt, komt mogelijk door het zeer beschermende micromilieu in en rondom de tumor. Juan J. Garcia Vallejo wil daarom een hersentumoratlas maken om de complexe interacties tussen tumor en immuunsysteem beter te begrijpen. Garcia Vallejo vertelt dat de subsidie hem in staat stelt een atlas te maken die de samenstelling van alle immuuncellen in glioblastoom laat zien. Deze atlas kan vervolgens leiden tot de ontwikkeling van nieuwe lokale immuuntherapieën, zoals gepersonaliseerde therapie, en het monitoren van het effect van immuuntherapie na de behandeling.

Combinatietherapieën

Thijs Crommentuijn: “Om immuuntherapie succesvol te kunnen toepassen voor de behandeling van glioblastoom moeten we eerst de complexe dynamiek tussen tumor en immuunsysteem begrijpen. In ons preklinisch onderzoek gaan we de interactie tussen immuunsysteem en de groeiende hersentumor bestuderen. Met de nieuwste technieken maken we een atlas van de immuuncellen in preklinische glioblastoom modellen en kijken we hoe deze cellen veranderen in de tijd vanwege de hersentumor.” Hij onderzoekt vervolgens vermeende therapeutische aanknopingspunten in afgestaan tumormateriaal van glioblastoompatiënten. Op basis daarvan ontwikkelt hij nieuwe therapieën die hij in het lab zal testen en die het immuunsysteem moeten helpen om de tumorcellen te bestrijden. “We onderzoeken het effect van deze behandelingen met als uiteindelijk doel dat we succesvolle combinatietherapieën vinden die we ook daadwerkelijk kunnen bieden aan patiënten met glioblastoom,” aldus Crommentuijn.

Meer informatie