Ieder jaar wordt in oktober wereldwijd extra aandacht gevraagd voor borstkanker. Het mammacarcinoom is een veel voorkomende vorm van kanker, die vooral in westerse landen vaak wordt gediagnosticeerd.

Betere diagnosetechnieken

Het IKNL meldt dat in 2016 in ons land ruim 17.000 nieuwe diagnoses van borstkanker werden gesteld, ongeveer gelijk aan een jaar eerder. Bij circa 14.600 patiënten ging het om een invasieve vorm. Bij de overige patiënten gaat het om DCIS, een voorstadium van borstkanker. Bij vrouwen is mammacarcinoom met een aandeel van 28% de meest voorkomende tumorsoort.

Uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie blijkt ook dat het aantal vrouwen met uitzaaiingen ten tijde van de diagnose stijgt. Dit heeft onder andere te maken met de introductie van nieuwe diagnosetechnieken, zoals de PET-scan.

10-jaarsoverleving

De 10-jaarsoverleving van borstkanker steeg van 75% (1999-2003) naar 77% (2004-2007). De hoogste 10-jaarsoverleving wordt waargenomen bij patiënten met een voorstadium. Bij patiënten die bij diagnose al uitzaaiingen hebben ontwikkeld, is de overleving het laagst.

Meer onderzoek behandeling uitgezaaide borstkanker

Voor oncologen, pathologen en onderzoekers is dit aanleiding meer aandacht te besteden aan het opsporen en behandelen van uitgezaaide borstkanker. IKNL biedt ondersteuning bij het uitvoeren van een aantal van deze klinische studies, zoals de BOOG 2017-03 SONIA-trial en de SOLAR 1-studie.

Meer informatie