Zorgverzekeraars willen betere bescherming voor kwaliteitsregistraties. Dit benadrukt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer.

Onafhankelijkheid, privacy en uitwisseling gegevens beschermen

De ambitie van minister Bruins is om voor 50% van de ziektelast van aandoeningen binnen de medisch specialistische zorg de uitkomsten van de zorg transparant te hebben in 2022. Kwaliteitsregistraties zijn cruciaal bij deze ambitie en verdienen daarom betere bescherming, zodat de ontwikkeling van nieuwe registraties kan worden versneld, aldus ZN.

ZN pleit voor drie maatregelen die de onafhankelijkheid, privacy en uitwisseling van kwaliteitsgegevens beschermen:

  1. Bescherm kwaliteitsregistraties door privacywetgeving voor de gezondheidszorg zodanig in te richten dat het de ontwikkeling, aanlevering en publicatie van kwaliteitsgegevens niet blokkeert;
  2. Leg het eigenaarschap van de registraties uitsluitend bij zorgprofessionals;
  3. Stel uniforme kaders op voor veilige gegevensuitwisseling in de zorg.

Niet alleen voor medisch specialistische zorg

Nederland loopt voorop in de ontwikkeling en het transparant maken van uitkomstindicatoren op basis van kwaliteitsregistraties. Zorgverzekeraars constateren wel dat dit vrijwel uitsluitend speelt in de medisch specialistische zorg. Ze vinden dat ook patiënten in de eerste lijn, geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg recht hebben op inzicht in uitkomsten van zorg. In die sectoren is echter nog een lange weg te gaan.

Inzicht voor verbetering van kwaliteit

Inzicht in de kwaliteit van zorg biedt keuze-informatie aan patiënten en levert waardevolle informatie op voor zorgprofessionals om te kunnen blijven leren en innoveren. Het versterkt bovendien het draagvlak in de samenleving voor grote investeringen in de zorg, volgens de zorgverzekeraars. Ook biedt het zorgverzekeraars en zorgaanbieders de mogelijkheid om contracten te sluiten gericht op het behoud en de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Meer informatie