Door scherp te onderhandelen over de prijs van nieuwe en zeer dure geneesmiddelen is vorig jaar 272 miljoen euro bespaard. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017, meldt het ministerie van VWS.

Sinds 2013, het jaar waarin met de onderhandelingen werd gestart, gaat het om een totale besparing op de zorgkosten van bijna 600 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage financiële arrangementen geneesmiddelen, die minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Prijsonderhandelingen

Prijsonderhandelingen zijn een belangrijk instrument om innovatieve, dure geneesmiddelen tegen aanvaardbare kosten toegankelijk te maken en te houden voor de patiënt. In 2018 werden zeven onderhandelingstrajecten met succes afgerond. Daarmee waren er in 2018 in totaal 30 geneesmiddelen die dankzij financiële arrangementen tegen een verlaagde prijs voor patiënten beschikbaar waren. Hieronder bevonden zich ook oncologische middelen, zoals immunotherapieën onder ander gericht op behandeling van longkanker.

Specifieke bedragen per geneesmiddel worden niet bekendgemaakt. Uit de rapportage blijkt wel dat het onderhandelingsresultaat sterk afhangt van hoe vaak een middel wordt voorgeschreven. Bij veel overeenkomsten geldt: hoe vaker, hoe hoger de korting.

Rol Zorginstituut Nederland

Voor veel nieuwe geneesmiddelen maakt het Zorginstituut Nederland een kostenprognose voordat deze in het basispakket worden opgenomen. Als de kosten per behandeling of de totale uitgaven aan een medicijn heel hoog zijn, en het middel is bewezen effectief, dan adviseert het Zorginstituut een prijsonderhandeling door het ministerie van VWS. Daarmee wordt gezorgd dat patiënten toegang tot de behandeling krijgen, nu en in de toekomst, en de totale uitgaven aan het geneesmiddel tegelijk aanvaardbaar blijven.

Meer informatie