Het ministerie van Financiën heeft het Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten overlijdensrisicoverzekeringen ter internet consultatie geplaatst. Het is tot en met 9 april 2020 mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Het besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten heeft betrekking op de vragen die een verzekeraar bij het aangaan of wijzigen van een overlijdensrisicoverzekering mag stellen over iemands ziekteverleden als kankerpatiënt. Kern van het besluit is dat het de verzekeraar slechts gedurende een bepaalde termijn is toegestaan vragen te stellen over dat verleden, nadat iemand van kanker is genezen.

Reageren kan via Internetconsultatie: Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten overlijdensrisicoverzekeringen

Verwachte effecten

Ex-kankerpatiënten hoeven na het verstrijken van een op basis van deze AMvB geldende termijn bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering niet meer te melden dat zij kanker hebben gehad waarvan zij zijn genezen. Verzekeraars mogen daarnaar dan ook niet meer vragen. Hierdoor kan dit gegeven door de verzekeraar niet meer worden meegenomen in beoordeling van het risico en het acceptie- en premiebeleid. Bemiddelaars en zorgverleners kunnen ex-kankerpatiënten adviseren en informeren om ervoor te zorgen dat deze regeling correct voor hen wordt toegepast.

Reageren tot 9 april 2020

Het staat respondenten vrij om op alle aspecten van dit besluit te reageren, inclusief de onderliggende veronderstellingen en belangenafweging.

Meer informatie