20 december 2013

Ziekenhuizen mogen dure geneesmiddelen die op de add-on lijst staan maar die de kostendrempel van € 10.000 per patiënt per jaar niet halen toch apart blijven declareren. De rechter heeft gisteren een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) teruggedraaid om het apart bekostigen van een aantal dure geneesmiddelen en indicaties per 1 januari 2014 te schrappen.

De NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft een kort geding tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gewonnen. De NZa wilde 28 dure geneesmiddelen en indicaties verwijderen van de zogenaamde add-on lijst. Daardoor zouden ziekenhuizen honderden nieuwe prijsafspraken moeten maken met zorgverzekeraars omdat de contractonderhandelingen 2014 al zijn afgerond. De NVZ spande over dit besluit van de NZa met tien ziekenhuizen een kort geding aan.

De rechter heeft geoordeeld dat de NZa had moeten afwegen waarom ze het systeem op dit late tijdstip wijzigt. De contractonderhandelingen 2014 waren immers net afgerond. En in 2015 veranderen de regels voor dure geneesmiddelen. De beslissing van de NZa is bovendien te laat bekend gemaakt, namelijk medio oktober van dit jaar. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars konden hier in hun inkooponderhandelingen geen rekening meer mee houden.

Meer informatie