V&VN Oncologie heeft voor oncologieverpleegkundigen hun specifieke expertise beschreven. Het expertisegebied oncologieverpleegkundige is een aanvulling op het beroepsprofiel verpleegkundige en het beroepsprofiel verpleegkundig specialist die ook zijn gemaakt door V&VN.

Aan de inhoud van het expertisegebied hebben zo’n 200 oncologieverpleegkundigen uit het hele land en enkele docenten meegewerkt. Zij kwamen bijeen in acht rondetafelbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is gediscusieerd over wat de oncologieverpleegkundige onderscheidt. Vervolgens hebben een leesgroep van 10 personen, 4 patiënten en 2 patiëntvertegenwoordigers van Levenmetkanker hun feedback gegeven.

Expertisegebied oncologieverpleegkundigen

Het expertisegebied is bestemd voor oncologieverpleegkundigen, docenten, patiënten en samenwerkingspartners van de oncologieverpleegkundigen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het rapport is te downloaden via de website van V&VN Oncologie.

Beroepsprofielen veranderen

Hoewel nog onduidelijk is hoe de zorg er in 2020 uit zal zien, is in elk geval  sprake van toenemende vergrijzing en complexere zorg (steeds meer mensen hebben 2 of meer chronische aandoeningen). De nieuwe beroepsprofielen, uitkomst van het project V&V 2020, spelen op deze veranderde zorg in. De zorg aan deze mensen vraagt namelijk om goed opgeleide professionals, zoals gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Ook mensen die gezónd oud worden hebben de steun van verpleegkundigen en verzorgenden nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen. Preventie zal meer en meer een onderdeel worden van het vak.

Meer informatie