IKNL steunt de oproep van Biobanking and Biomolecular Research lnfrastructure, het Parelsnoer Instituut, Federa en de Commissie REgelgeving ONderzoek aan minister Schippers (VWS) om in Nederland voor het biomedisch onderzoeksveld toekomstbestendige wetgeving te realiseren voor de convergentie van medische zorg en medisch-wetenschappelijk onderzoek.

In de brief aan minister Schippers onderschrijft IKNL het beeld dat barrières in wet- en regelgeving zo veel mogelijk beperkt dienen te worden om verdere ontwikkeling van ‘personalized medicine’ in Nederland te bevorderen. Synchronisatie van wet- en regelgeving die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek is volgens IKNL een belangrijk uitgangspunt.

Meer bevoegdheden

IKNL hecht groot belang aan het mogen gebruik van een gepseudonimiseerde vorm van het Burgerservicenummer voor wetenschappelijk en medisch statistisch onderzoek. Momenteel is die bevoegdheid voorbehouden aan ‘zorgaanbieders’ in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Synchronisatie wet- en regelgeving

Synchronisatie en verruiming van wet- en regelgeving draagt bij aan de mogelijkheid tot unieke identificatie van natuurlijke personen. Dat op haar beurt draagt bij aan een hogere betrouwbaarheid en kwaliteit van medisch wetenschappelijk onderzoek en statistische analyses, aldus IKNL.

Meer informatie