Beoordelingscriteria NVMO commissie BOM herzien

12 juli 2012 – Recent verscheen in Medisch Contact een artikel namens de Commissie Beoordeling Oncologische Middelen van de NVMO: “Oncologische medicatie op waarde geschat; vijf criteria om nieuwe middelen de maat te nemen.” In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het beoordelingssysteem voor bekostiging en vergoeding en van de vernieuwde systematiek en criteria van de NVMO-commissie BOM voor beoordeling van oncologische middelen.

In maart 2012  werd de nieuwe werk- en beoordelingswijze al uitgebreid toegelicht in het artikel “Systematische beoordeling van oncologische middelen” in Medische Oncologie. Hierin staat ook duidelijk beschreven wat de belangrijkste reden en inhoud van de wijzigingen is.

Relatieve winst ook van belang

Vanwege de veranderingen bij de beoordelingsautoriteiten heeft de commissie BOM voor de beoordeling van nieuwe oncologische middelen een aantal wijzigingen aangebracht. De commissie BOM hanteert nu 5 min of meer parallelle assen om nieuwe oncologische middelen op systematische wijze te bespreken. De eindconclusie is een afweging van vele factoren. Daarbij is een belangrijke verandering aangebracht. De nadruk voor de beoordeling van de effectiviteit ligt nu niet alleen op de absolute winst van (progressievrije) overleving, maar ook op de relatieve winst (via de introductie van de hazard ratio in de beoordelingssystematiek).

Belang CieBOM duidelijker dan ooit

In het voorwoord van het juli nummer van Medische Oncologie geeft de voorzitter van de NVMO aan dat er in de nieuwe uitgaven extra plaats is ingeruimd voor de nieuwe adviezen van de Commissie BOM: “Vanwege het generaal pardon van de Commissie Farmaceutische Hulp is het belang van de NVMO-commissie BOM duidelijker dan ooit.”

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee