België en Nederland investeren samen 6 miljoen euro in klinische studies via het project BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials).

Het doel van BeNeFIT is dat Belgische en Nederlandse instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. In januari 2018 zullen het KCE en ZonMw Belgische en Nederlandse onderzoekers uitnodigen om gezamenlijke studievoorstellen in te dienen, en indien geselecteerd, ook uit te voeren.

Gezondheidszorgvragen relevant voor beide

De doelmatigheid van bestaande interventies in de gezondheidszorg wordt nog onvoldoende in klinische studies vergeleken volgens ZonMw. Voorbeelden zijn een vergelijking tussen medicatie en operatie, of tussen wel en niet opereren. Bovendien is veel onderzoek niet praktijkgericht, waardoor de resultaten niet onmiddellijk bruikbaar zijn in de dagelijkse medische praktijk. Vergelijkende, praktijkgerichte studies dragen bij aan betere patiëntenzorg en een efficiënter gebruik van publieke middelen.

Maggie De Block

In Nederland financiert de overheid om die reden dergelijke studies via de ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en DoelmatigheidsOnderzoek. En in België gaf Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in 2015 de opdracht aan KCE Trials om een programma voor dergelijke klinische studies op te starten.

Maggie De Block: “De best mogelijke behandelingen vinden voor de patiënt, dat is een van mijn prioriteiten als minister van Volksgezondheid. In 2015 heb ik daarom een programma rond praktijkgericht klinisch onderzoek gelanceerd in ons land. Met het project BeNeFIT zetten we nu een nieuwe stap in dit verhaal: door de handen in elkaar te slaan met Nederland, vergroten we de schaal en bundelen we onze expertise en middelen. Dat zal ons toelaten om sneller vooruitgang te boeken, in het belang van de patiënt.”

BeNeFIT

KCE Trials en ZonMw bundelen hun krachten bundelen in BeNeFIT. Veel vragen zijn immers relevant voor de zorg in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische studies bovendien sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Dit pilotproject biedt onderzoekers, maar ook de overheid, een unieke kans om elkaar te versterken en van elkaar te leren.

Bruno Bruins

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg (Nederland): “Nederland en België werken al intensief samen op het gebied van geneesmiddelen. De samenwerking op het gebied van onderzoek is een mooie nieuwe stap in onze hechte relatie. Voor beide landen levert de samenwerking veel op. Doordat Belgische en Nederlandse organisaties de handen ineen slaan wordt het onderzoek beter en worden de resultaten waardevoller voor onze samenleving.”

Oproep voorstellen januari 2018

In januari 2018 zullen beide organisaties een gemeenschappelijke oproep doen aan Belgische en Nederlandse onderzoekers, voor onderzoeksvoorstellen die relevant zijn voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers uit beide landen. Met een budget van maximaal 6 miljoen euro zal BeNeFIT studies financieren met patiënten in beide landen, met een goede geografische spreiding en in België ook een goede spreiding over de twee taalgemeenschappen.

De definitieve, ook weer gezamenlijke en gecentraliseerde selectie van de ingediende voorstellen, zal in juni 2019 worden bekendgemaakt.

Meer informatie