Beleid dure geneesmiddelen stap terug in tijd

22 oktober 2012 – De kans is groot dat volledige willekeur weer gaat bepalen of dure geneesmiddelen worden vergoed. Of medicijnen worden vergoed, hangt dan af van de woonplaats en de zorgverzekeraar van de patiënt. Dat betekent een stap terug in de tijd van twintig jaar, aldus Adri Steenhoek, emeritus hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid en Carin Uyl-de Groot, hoogleraar Health Technology Assessment, beide verbonden aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Willekeur door nieuw beleid

In de afgelopen twintig jaar is er een systeem gecreëerd van omgaan met dure geneesmiddelen: introductie, beoordelingen, financiering, uitkomstenonderzoek en herbeoordelingen waaraan alle betrokken partijen hebben meegewerkt. Voor die tijd bepaalde de woonplaats en de zorgverzekeraar van een patiënt of dure geneesmiddelen werden vergoed, de zogenaamde postcodegeneeskunde. Zo kon het voorkomen dat in de jaren negentig een vrouw met eierstokkanker geen levensverlengend medicijn (van 25.000 euro) vergoed kreeg, maar een andere patiënte in hetzelfde ziekenhuis wel. Het enige verschil was dat deze patiënt verzekerd was bij een zorgverzekeraar die daarvoor een afspraak had gemaakt met het ziekenhuis. De verzekeraar van de eerste patiënt had dit helaas niet.

Sinds 1 januari 2012 is het systeem in één klap weggevaagd door het afschaffen van beleidsregel Dure geneesmiddelen door minister Schippers. Dit vanwege de door haar ingevoerde prestatiebekostiging. Deze bekostiging is een nadere uitwerking van de marktwerking voor ziekenhuizen. Adri Steenhoek en Carin Uyl waarschuwen voor de gevolgen van de maatregelen van minister Schippers. "In het verleden is het gebeurd dat patiënten hun recht op een duur geneesmiddel via de rechter moesten afdwingen. Er zijn de afgelopen twintig jaar verschillende maatregelen genomen om dit te voorkomen. Door de beslissing van de minister om de beleidsregel dure geneesmiddelen af te schaffen, is de kans helaas groot dat we teruggaan naar een tijd van volledige willekeur."

Postcodegeneeskunde kostenneutraal oplossen

Sanofi berichtte eerder over de dreigende terugkeer van de postcodegeneeskunde. Het bedrijf heeft hierover deze week opnieuw een brief naar de woordvoerders van Volksgezondheid in de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn vier maatregelen opgenomen om de verslechterde toegang tot dure geneesmiddelen (kostenneutraal) te herstellen:

  • Herstel de bekostigingsmogelijkheid ‘terugwerkende kracht’ tot moment van aanspraak 
  • Schrap de administratieve vertraging 
  • Oormerk het bedrag dat regering en politiek bepaald hadden voor de toepassing van innovatieve geneesmiddelen 
  • Plaats de innovaties waarvan regering en politiek hebben besloten dat deze tot het basispakket behoren buiten de meerjaren contractafspraken
     

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee