In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt, gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken.

De NZa organiseerde in het voorjaar van 2018 Rondetafelgesprekken met voorlopers in de palliatieve zorg. Op basis van de input uit deze bijeenkomsten beschrijft de NZa in het rapport drie mogelijke toekomstige bekostigingsroutes voor palliatieve zorg:

1. Casemanagement
2. Transmurale samenwerking
3. Patiënt volgende bekostiging

De NZa presenteerde het rapport tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in november. Betrokken onderzoekers onderstreepten het belang van transmurale samenwerking en lieten twee transmurale initiatieven zien hoe zij dat in hun regio aanpakken.

Meer informatie