Bekostiging met terugwerkende kracht add-ons terug

6 mei 2013 – In de NZa beleidsregel BR/CU-2104 Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, die per 1 juli 2013 van kracht wordt, is de bekostiging ‘met terugwerkende kracht’ voor nieuwe dure en weesgeneesmiddelen weer hersteld. Deze wijziging is een belangrijke verbetering voor de toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen.

Afschaffing terugwerkende kracht belemmerde toegankelijkheid voor patiënten

Sinds 1 januari 2012 duurde het veel langer voor een nieuw duur of weesgeneesmiddel bekostigd werd (via een add-on) dan onder de Beleidsregel Dure geneesmiddelen. De bekostiging met terugwerkende kracht tot het moment van registratie was afgeschaft, terwijl een patiënt wél ‘verzekerde aanspraak’ en dus recht op verstrekking en vergoeding van deze vorm van zorg had, indien hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs was aangewezen.

Doorgaans stelt het NZa bestuur een add-on vast binnen 8 weken na indiening van de aanvraag. Daarna moest de zorgproductcode voor de add-on worden doorgevoerd in het DOT-systeem en moesten de DOT tabellen worden uitgeleverd, geïmplementeerd en van kracht worden, vóórdat een behandeling kon worden gedeclareerd. Behandelingen tussen moment van registratie en van kracht wording nieuwe DOT release konden helemaal niet meer worden gedeclareerd. Dit betekende vele maanden vertraging ten opzichte van de situatie in 2011.

Nieuwe bepalingen voor ingangsdatum add-on

In de NZa beleidsregel BR/CU-2104 is het volgende bepaald:

  • Bij een positief besluit tot vaststelling van een add-on zal de ingangsdatum altijd de eerste dag van een maand zijn. Indien de add-on aanvraag is ingediend na de positieve CHMP opinie, maar vóór de registratiedatum, dan is de ingangsdatum de eerste dag van de maand opvolgend op de registratiedatum van de betreffende stofnaam en/of indicatie. Indien de add-on aanvraag is ingediend na de registratiedatum, dan is de ingangsdatum van de add-on één volledige maand na indiening van de add-on aanvraag, waarbij wordt afgerond naar boven tot de eerste dag van een maand.
     
  • Het besluit tot vaststelling van een add-on zal uiterlijk op de betreffende ingangsdatum per brief worden gecommuniceerd aan de aanvragende partij en worden vermeld op de website van de NZa. De stofnaam en/of indicatie zal bij de eerstvolgende uitlevering van prestaties en tarieven worden opgenomen in bijlage 5 van deze beleidsregel en in de tarieventabel DBC-zorgproducten en overige producten. De betreffende add-ons kunnen vanaf de datum van deze uitlevering met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum worden gedeclareerd bij indicaties zoals opgenomen in de add-on lijst.

Nieuw is ook dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars per 1 juli 2013 ook een aanvraag kunnen indienen voor een nieuwe add-on voor een nog te registeren stofnaam of indicatie waarvoor een positieve opinie is afgegeven door de Committee for medicinal products for human use (CHMP).

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee