Patiënten met in lever uitgezaaide darmkanker leven gemiddeld twee jaar langer, dankzij een onderhuids chemopompje. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder Amerikaanse kankerpatiënten. Chirurg-oncoloog dr. Bas Groot Koerkamp van het Erasmus MC Kanker Instituut leidde dit onderzoek, dat plaatsvond in het Memorial Sloane Kettering Cancer Center te New York.

Patiënten kregen na operatieve verwijdering van de uitzaaiingen in de lever een pompje onderhuids geïmplanteerd. De zogeheten HAI (Hepatic Arterial Infusion)-pomp dient de chemotherapie, floxuridine, toe in de slagader naar de lever. De werkzame stof kan zo vierhonderd keer sterker worden aangebracht op de plek waar ze nodig is. De chemotherapie werkt zo dus heel gericht: torenhoge concentratie in de kankercel met minimale bijwerkingen en daardoor een betere kwaliteit van leven.

Groot Koerkamp heeft eind 2016 een grote subsidie van KWF Kankerbestrijding ontvangen om de effectiviteit van de HAI-pomp in Nederland te onderzoeken.

Regelgeving belemmert toegang

Bas Groot Koerkamp vertelde bij Pauw dat de behandeling al tientallen jaren beschikbaar is in de Verenigde Staten. Toegang voor Nederlandse patiënten heeft lang op zich laten wachten. Dit komt onder meer doordat het freon gas dat wordt gebruikt in de pomp een broeikasgas is en daarom verboden in de Europese Unie. Daarnaast is het geneesmiddel floxuridine niet geregistreerd in de Europese Unie. Bovendien kreeg de beroepsgroep in de jaren 90 van de vorige eeuw, toen de eerste positieve resultaten bekend werden, zóveel veelbelovende infusie-behandelingen voor colorectaalkanker tot haar beschikking, dat het implanteren van een pomp voor de toediening van chemotherapie als omslachtig en mogelijk overbodig werd gezien.

Nu ook toegang voor eerste Nederlandse patiënten in studieverband

Bas Groot Koerkamp lichtte tijdens de uitzending de vertraging toe: “Het is zo in Nederland dat wij de lat heel hoog leggen voordat wij vinden dat er voldoende bewijs is om een behandeling standaardzorg te maken. Dat is om de patiënt te beschermen voor behandelingen die niet effectief zijn en mogelijk wel schade toebrengen.”

Nu de pomp is omgebouwd naar butaangas en de toestemmingen voor een klinische studie met het geneesmiddel rond zijn, krijgen de eerste Nederlandse darmkankerpatiënten die uitzaaiingen in de lever hebben toegang tot deze vorm van behandeling.

Ondanks de ruime ervaring in de Verenigde Staten, zal het nog vele jaren duren voor de resultaten van de klinische studie bekend zijn, het geneesmiddel geregistreerd en de behandeling is toegelaten tot het verzekerde basispakket. Kamerlid Gerbrands (PVV) heeft hierover vragen gesteld aan de minister van VWS.

Meer informatie