Recentelijk zijn gegevens beschikbaar gekomen van studies die het inzetten van docetaxel bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom hebben bestudeerd. De NVMO-commissie BOM (Beoordeling van Oncologische Middelen) bespreekt in haar advies twee studies: CHAARTED en STAMPEDE. Beide studies werden uitgevoerd bij mannen met nieuw gediagnosticeerd (en dus per definitie hormoonsensitief) lokaal gevorderd of primair gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

Bron: Medische Oncologie, juli 2016 – Docetaxel toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom

Conclusie CieBOM

De behandeling van patiënten met hormoongevoelig prostaatcarcinoom middels docetaxel kan volgens PASKWIL-criteria worden beoordeeld.

Combinatiebehandeling (in eerste lijn) met ADT en 6 kuren docetaxel leidt tot een significante verlenging van de mediane overleving in vergelijking met ADT alleen (CHAARTED: 57,6 versus 44,0 maanden; HR: 0,61; 95%-BI: 0,47-0,80; P < 0,001) (STAMPEDE: 81 versus 71 maanden; HR: 0,78; 95%-BI:0,66-0,93; P = 0,006).

Bij patiënten met een hormoongevoelig prostaatcarcinoom is er op basis van de bovenstaande gegevens een indicatie voor behandeling met 6 kuren docetaxel naast androgeendeprivatietherapie. De behandeling met docetaxel lijkt van grotere meerwaarde als een patiënt prognostisch ongunstigere kenmerken heeft.

20+ jaar beschikbaar

Docetaxel (Taxotere®) heeft in 1995 een Europese handelsregistratie gekregen.

Docetaxel is geregistreerd voor de behandeling van prostaatkanker, borstkanker, niet-kleincellig longcarcinoom, hoofd-hals kanker, maagkanker en adenocarcinoom.

Meer informatie