De begeleiding van werkenden met of na kanker kan en moet beter. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is ervan overtuigd dat de bedrijfsarts hierbij het verschil kan maken. De organisatie doet een oproep om  bedrijfsgeneeskundig advies een vast onderdeel te maken van het behandeltraject.

Volgens NVAB-voorzitter Gertjan Beens: kunnen en willen veel mensen met kanker graag werken, maar is het vinden van een passend werkend perspectief vaak niet eenvoudig. Veel (ex-) kankerpatiënten komen op het werk in de knel, of zelfs helemaal aan de kant te staan. De NVAB voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding van die mensen.

Bedrijfsarts kan het verschil maken

Beens: “Behoud en herstel van functioneren – ook in werk – moet niet alleen een uitkomstmaat van goede zorg zijn, maar hier ook richting aan geven.”

Volgens hem is de bedrijfsarts de aangewezen persoon om met werknemers de impact van hun ziekte en behandeling op het werk te bespreken. Zulke begeleiding stelt mensen in staat om afgewogen keuzes te maken. Daarnaast kan de bedrijfsarts knelpunten in werk helpen voorkomen en oplossen, door werkgevers te adviseren over mogelijkheden en beperkingen.

Bedrijfsarts Consulent Oncologie

Ton Jenner is als Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO) gespecialiseerd in advisering en begeleiding van (ex-)kankerpatiënten en collega-bedrijfsartsen. Hij signaleert een groeiende uitdaging, want kanker en werk zijn een steeds vaker voorkomende combinatie. De beroepsbevolking vergrijst en gaat later met pensioen. Dankzij vroeg diagnostiek en nieuwe behandelingen overleven meer kankerpatiënten – en kunnen ze bovendien vaker nog werken. Anno 2019 hebben al ongeveer 800.000 mensen kanker (gehad). Jaarlijks komen hier zo’n 45.000 werkenden bij.

Meer informatie