Basisset Kwaliteitsindicatoren Oncologie 2012

29 februari 2012

29 februari 2012

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke zorgprocessen in een ziekenhuis extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. Hiertoe brengt de inspectie al tien jaar jaarlijks de basisset Kwaliteitsindicatoren uit.

Indicatoren worden jaarlijks vastgesteld door de IGZ na overleg met de organisaties van de instellingen en professionals waar de IGZ direct toezicht op houdt. Dat zijn de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Orde van Medisch Specialisten (Orde).

Ziekenhuizen dienen de data voor 15 april 2013 aan te leveren op de site www.ziekenhuizentransparant.nl. De gegevens worden op 1 juni 2013 openbaar.

Mammaregistratie (DBCA) toegevoegd

In de basisset 2012 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De voornaamste daarvan is dat de indicator complicatieregistratie is vervallen. Reden hiervoor is dat het aantal gevraagde registraties te groot is om toezicht mogelijk te maken op de individuele registraties. Het beleid is om alleen registraties op te nemen bij specifieke inhoudelijke onderwerpen. Een voorbeeld is de mammaregistratie (DBCA) die dit jaar voor het eerst is opgenomen bij de indicatoren voor de zorg voor borstkankerpatiënten. Dit beleid is in de basissets voor 2009 en 2010 getest en is nu de standaard voor de opname van registraties in de basisset.

Alle veranderingen zijn het resultaat van overleg met alle partijen betrokken bij deze set. De nieuwe indicatoren zijn dit jaar allen voorgedragen door een of meer wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. De keuze om een nieuwe indicator in de basisset op te nemen, is de verantwoordelijkheid van de IGZ.

Basisset kwaliteitsindicatoren 2012

5. Oncologie

5.1 Samenwerking
5.1.1 Indicator Multidisciplinair overleg (MDO)

5.2 Borstkanker
5.2.1 Indicator Percentage patiënten bij wie kankerweefsel is
achtergebleven na een eerste borstsparende operatie
5.2.2 Indicator Beschikbaarheid van het verslag van de pre- en
postoperatieve multidisciplinaire mammabespreking
in het ziekenhuisinformatiesysteem of EPD
5.2.3 Indicator Deelname aan de Dutch Breast Cancer Audit (DBCA)

5.3 Longchirurgie
5.3.1 Indicator Aantal patiënten waarbij anatomische resecties zijn
uitgevoerd

5.4 Gastro-intestinaal
5.4.1 Indicator Deelname aan de DUCA
5.4.2 Indicator Resectie van de pancreas of delen hiervan
5.4.3 Indicator Ongeplande reinterventies na resectie van een
primair colorectaal carcinoom
5.4.4 Indicator Deelname aan de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

5.5 Blaascarcinoom
5.5.1 Indicator Deelname aan de registratie van invasief
blaascarcinoom

5.6 Medicatieveiligheid
5.6.1 Indicator Volledigheid van gegevens van een cytostaticum-
aanvraag
5.6.2 Indicator Vrijgifte van cytostatica

5.7 Radiotherapie
5.7.1 Indicator Positioneringscontrole bij prostaatbehandelingen
 

Basisset kwaliteitsindicatoren 2012

11. Algemeen kwaliteitsbeleid

11.1 Evalueren van het functioneren van medisch specialisten
11.1.1 Indicator Jaargesprekken
11.1.2 Indicator IFMS

11.2 Disfunctioneren medisch specialisten
11.2.1 Indicator Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten
 

Om overlap in indicatoren te vermijden, vindt er afstemming plaats met Zichtbare Zorg. Als er wel overlap is, worden de indicatoren zoveel mogelijk gelijk gehouden, behoudens het onderdeel wat specifiek voor het toezicht noodzakelijk is.

Meer informatie


NL.CAB.12.02.01
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee