Het blijft een wankele balans in de diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met kanker en wat een patiënt aan kan. Dat concluderen IKNL-onderzoekers en medisch specialisten in het rapport ‘Kankerzorg in beeld, de oudere patiënt’.

Maatwerk

Oudere patiënten krijgen andere diagnostiek en behandelingen dan jongeren. Ook zijn er grote verschillen tussen ziekenhuizen. De wankele balans tussen de klinische bevindingen, de zwaarte van een behandeling, de vitaliteit, de sociale omgeving en de wensen van de patiënt vraagt om maatwerk in diagnostiek en behandeling. Aanvullende registratie van gegevens moet dit maatwerk gaan onderbouwen, aldus IKNL.

Successen in oncologische zorg

De oncologische zorg is boekt vooruitgang. De afgelopen 25 jaar is de winst in de relatieve 5-jaarsoverleving voor alle vormen van kanker gecombineerd maar liefst 15%. De vooruitgang bij de oudere patiënt blijft echter achter.

Beste zorg kanker bij ouderen

De diagnose kanker wordt het meest gesteld tussen het 65e en 70e levensjaar, vaker bij mannen dan bij vrouwen. Huid- en darmkanker zijn op oudere leeftijd de meest voorkomende vormen.

De beste zorg voor oudere patiënten is een wankele balans tussen klinische bevindingen, vitaliteit, sociale omgeving en wensen van de patiënt. Door de heterogeniteit van oudere patiënten en de complexiteit van diagnose en behandeling is maatwerk nodig. Dit vergt steeds meer aandacht van de oncologische zorg in Nederland. Zo moet het effect van verdergaande concentratie van oncologische zorg worden geëvalueerd, inclusief de wensen van de patiënt. Ook zijn investeringen nodig om de stijging van het aantal patiënten en complexiteit van zorg op te vangen.

Integrale rapport

Kankerzorg in beeld: de oudere patiënt geeft een beeld van variatie en trends in incidentie, diagnostiek, behandeling en uitkomsten van zorg voor oudere patiënten. Dit biedt aanknopingspunten voor verdere verbeteringen in de oncologische zorg. Het rapport is beschikbaar via de webshop van IKNL.

Meer informatie