Award voor de afdeling medische oncologie in het HagaZiekenhuis

24 oktober 2011 – De European Society for Medical Oncology (ESMO) heeft op 25 september 2011 een prestigieuze award uitgereikt aan de afdeling medische oncologie van de afdeling Interne Geneeskunde van het HagaZiekenhuis. De award, die geldt als accreditatie, wordt toegekend aan ziekenhuizen die op kwalitatief hoog niveau de palliatieve zorg integreren in de oncologische zorg. Het HagaZiekenhuis is het eerste niet-academische ziekenhuis in Nederland dat deze award heeft ontvangen.
Het ESMO Designated Centers of Integrated Oncology and Palliative Care accreditatie-programma bestaat sinds 2003 en kent een award toe aan oncologische centra die de palliatieve zorg volgens nationale kwaliteitseisen hebben geïntegreerd in hun patientenzorg. De afdeling medische oncologie van het Hagaziekenhuis voldoet aan deze criteria. De accreditatie is drie jaar geldig en moet dan opnieuw aangevraagd worden.

Medisch oncoloog Patricia Quarles van Ufford heeft tijdens het jaarlijkse ESMO congres in Stockholm namens het Hagaziekenhuis de award in ontvangst genomen: "Deze award vormt een belangrijke erkenning voor de inspanningen van alle medewerkers in het HagaZiekenhuis die gezorgd hebben dat we de best mogelijke palliatieve zorg bieden aan onze patiënten. Kwaliteit van leven staat centraal in de benadering van onze patiënten. Dit kan alleen door multidisciplinair teamwerk en een goede samenwerking met huisartsen en de palliatieve thuiszorg. We zijn trots dat onze benadering van palliatieve zorg zo succesvol is en dat we hiervoor erkenning krijgen van de hoogste instantie op dit gebied."

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die geboden wordt aan mensen bij wie geen genezing mogelijk is. Patiënten en hun naasten krijgen adviezen over hoe ze om kunnen gaan met symptomen die kunnen voorkomen. Klachten als pijn, misselijkheid, kortademigheid, slapeloosheid of angst vragen vaak om een multidisciplinaire aanpak. Het team palliatieve zorg in het Hagaziekenhuis bestaat uit vertegenwoordigers van medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en leden die psycho-sociale en/of spirituele adviezen kunnen geven zoals de maatschappelijk werker, psycholoog en geestelijk verzorger.

Spin in het web van het palliatieve team in het HagaZiekenhuis zijn de gespecialiseerde verpleegkundigen. Barbara van den Berg is een van die verpleegkundigen."Wij bieden palliatieve zorg zowel in de fase als er nog op de ziekte gerichte behandelingen mogelijk zijn, als ook in de laatste levensfase. Palliatieve zorg kan plaatsvinden in het ziekenhuis, een hospice, verpleeghuis of thuis. Een patiënt wordt in zijn palliatieve fase soms meerdere malen opgenomen in het ziekenhuis en ervaart het dan als zeer prettig vertrouwde mensen om zich heen te hebben. Wij zijn immers vaak vanaf het begin van hun ziekteproces erbij betrokken en wij houden ook regelmatig telefonisch contact met patiënten als ze thuis zijn. Ook zorgen we ervoor dat er bij ontslag contact is met de huisarts en het palliatieve thuisteam zodat er een goede overdracht is. Continuïteit in de palliatieve zorg is cruciaal."

Bron: Hagaziekenhuis, 20 oktober 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee